Skyddast lühidalt;


Skydda kuulub B&B TOOLSi kontserni, mis varustab Põhja-Euroopa tööstus- ja ehitussektorit tööriistade, tarvikute ja komponentidega. Skydda on üks Põhja-Euroopa juhtivaid isikukaitsevahendite ja -lahenduste pakkujaid. Meie ülesanne on muuta kliendi argipäev LIHTSAMAKS, TURVALISEMAKS ja TASUVAMAKS, töötades välja ja müües häid isikukaitsevahendite lahendusi. Skydda tootevaliku leiad kohaliku tööstus- ja ehitustoodete edasimüüja kauplusest.
 

LEIA LÄHIM EDASIMÜÜJA


Visioon ja missioon;

VISIOON

Kliendi parim valik.

MISSIOON

Aitame kaasa võimalikult turvalise ja tõhusa töö tagamisele, seeläbi et inimesed kasutavad õigesti isikukaitsevahendeid.

Äriidee;

Teeme kliendi argipäeva LIHTSAMAKS, TURVALISEMAKS ja TASUVAMAKS, töötades välja ja müües isikukaitsevahendite lahendusi.

Meie turud;

Müük toimub meie müügiettevõtete kaudu Norras, Taanis, Rootsis, Soomes ja Eestis ning turustajate kaudu veel ligikaudu 20 riigis.

Ajalugu;

Skydda ajalugu ulatub tagasi 1976. aastasse. Toona olime ettevõtte Järnia AB osa. Meie kontseptsioon on aja jooksul edasi arenenud ja praegu oleme Põhjamaade juhtiv isikukaitsevahendite pakkuja. Skyddast sai iseseisev ettevõte 1997. aastal ja sellest ajast alates on ettevõtte käive kasvanud 280 miljonilt Rootsi kroonilt 1,2 miljardi Rootsi kroonini. Skydda kontseptsioon on praegu esindatud Rootsis, Norras, Soomes, Taanis ja Eestis. Osalist tootesortimenti müüakse veel ligikaudu 20 riigis.

”Skydda isikukaitsevahendite kontseptsioon on Põhjamaades esikohal”


Sertifikaadid;


Skydda i Sverige AB-le on väljastatud kvaliteedi-, keskkonna- ja töökeskkonnasertifikaat, mis vastab standardite ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ja OHSAS 18001:2007 nõuetele. See tähendab, et järgime dokumentaalselt tõendatud protsesse eesmärgiga saavutada klientide rahulolu, vähendada keskkonnamõju ja muuta töökeskkond turvaliseks. Meie tegevust kontrollib sertifitseerimisettevõte DNV.

Meie kvaliteedipoliitika;


B&B TOOLSi eesmärk on ületada klientide nõudmisi ja ootusi. Meie kliendid peavad olema kindlad, et nendeni jõuab õige toode õigel ajal ning et pakume parima kvaliteediga tooteid ja teenuseid madalaima kogumaksumusega. Püüame hoida häid ja professionaalseid suhteid oma huvirühmadega ja tagada, et iga töötaja on kaasatud enda ja kontserni töö kvaliteedi parandamisse.

Keskkonnapoliitika;

TOOLSi kontserni keskkonnapoliitika väljendab kontserni tahet võtta omalt poolt vastutus keskkonnaga arvestamisele ja kestvale jätkusuutlikule arengule kaasaaitamise eest. Keskkonnaalaseid tegevusi viiakse läbi kooskõlas kontserni äriideega ja need peavad olema hästi lõimunud igapäevase tööga. Tagades töötajate kõrge kompetentsuse ja arendades pidevalt kontserni teadmisi keskkonnamõjude kohta, püütakse keskkonnaalastes küsimustes luua terviklikku lähenemist. Tarnijate, toodete ja teenuste valikul tuleb eesmärgiks seada võimalikult väike keskkonnamõju ulatuses, mis on tehniliselt saavutatav, majanduslikult mõistlik ja keskkonnaalaselt põhjendatud.

Ringlussevõtt ja ressursside säästlik haldamine peab olema kontserni tegevuse tähtis lähtepunkt. Tõhusate transpordilahenduste ning kõrge kvaliteediga toodete ja teenuste pakkumise kaudu aitame vähendada ressursside ja energia tarbimist. B&B TOOLSi kontsern järgib või ületab keskkonnaseaduste ja -eeskirjade nõudeid ning innustab müügiahela igat osa pidevalt viima oma töös sisse parendusi, et seeläbi ennetada ja vähendada reostust ja muud negatiivset mõju keskkonnale.


Tootja vastutus;


Oleme REPA (Register för producentansvar ehk Rootsi tootjavastutuse register) ja Elkretseni (Rootsi kogumis- ja taaskasutussüsteem) liige ning osaleme pakendite, elektriliste toodete ja patareide tootjavastutuses.

Meie keemiatoodete ohutuskaardid on saadaval Toolstore’is. Levitaja ja allkasutajana nõuame tarnijatelt/valmistajatelt REACH-määruse järgimist. Kui teil on Skydda kvaliteedi- ja keskkonnategevuste kohta küsimusi, palume võtta ühendust Anita Åsedaliga B&B TOOLSist, tel +46 104 54 74 22.

Töökeskkonnapoliitika;

B&B TOOLSi kontserni eesmärk on luua tööandja ja töövõtja vahelises koostöös võimalikult hea töökeskkond, et olla atraktiivne ja konkurentsivõimeline tööandja. Hea töökeskkond on tipptasemel tulemuste saavutamise eeldus. Seega on töökeskkond ettevõtte jaoks tähtis strateegiline küsimus ja konkurentsivõimet mõjutav tegur. Töökeskkonnaalaseid seadusi ja teisi nõudeid tuleb täita, et ennetada vigastusi ja terviseriske. Ettevõtte töökeskkonda, mis hõlmab nii füüsilisi kui psühhosotsiaalseid tegureid, peab iseloomustama pühendumus, tõhusus, muutumistahe ja vastutustundlikkus

HEA TÖÖKESKKOND

 • Töökeskkonda peab iseloomustama pühendunud juhtkond ja pädevus kõigil ametikohtadel.
   
 • Töökeskkonda peab iseloomustama austus ja usaldus üksteise vastu ning töökeskkond peab stimuleerima tahet õnnestuda.
   
 • Töökeskkonnas tuleb pidevalt parendada tegelemist töökeskkonnaalaste teemade ja töökeskkonna näitajatega.
   
 • Töökeskkond peab looma eeldused paremaks soorituseks ning isiklikuks ja tööalaseks arenguks.
   
 • Töökeskkond peab pakkuma töötajale võimalust võtta oma igapäevatöös detsentraliseeritud isiklik vastutus tervise ja keskkonna küsimustes, järgides seejuures asjakohaseid eeskirju, protseduure ja otsuseid.

Sponsorlus;


B&B Tools Estonia AS on korvpalliklubi Tallinna Kalev/Cramo sponsor.


Heategevus;


Skydda toetab Barncancerfondenit (Rootsi Laste Vähifond).